Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí

Projekty

Erasmus+ 2018-2020

Naším cílem je podporovat kompletní začlenění dětí se speciálními potřebami a dětí nadaných do mikrosociálního prostředí, které škola představuje. 

Druhým hlavním bodem je snaha nalézt nejstarší možné příbuzné. Těm pak žáci pokládají stejné otázky z dětství a své výsledky porovnávají se žáky všech zúčastněných škol. Po celou dobu práce na projektu spolu všichni učitelé, žáci a studenti komunikují a zlepšují si tak své jazykové dovednosti. Výsledkem naší práce bude umělecky pojatá historická kniha plná našich kreseb, fotek, historických událostí a příbuzných.

 
Více...

Škola na dotek v KH kraji

Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických a vedoucích pracovníků škol při práci s moderními informačními a komunikačními technologiemi (ICT). V rámci projektu bude provedeno vzdělávání cílové skupiny pracovníků školy žadatele a partnerů.
Více...

Comenius program 2013-2015

Historie Evropy se mění a my si chceme všimnout těchto změn. Proto jsme vytvořili projekt "Umění kresby v minulosti a fotografie v současnosti". Děti hledají staré kresby své země v místních nebo národních galeriích a snaží se najít místa, kde byly obrazy vytvořeny, a určit, kdo a co je na obrazech.  Potom se snaží  najít změny.
Více...

Putování prostorem a časem

Cílem tohoto projektu je vytvořit praktické výukové programy zaměřené na dokumentaci environmentálního a společenského rozvoje oblastí, ve kterých žáci a pedagogové žijí, a realizovat tyto výukové programy na 16 školách v regionech Krkonoše a Kutnohorsko.
Více...

Comenius program 2011-2013

Účastníci projektu jsou z České republiky, Anglie, Švédska a Polska. Program je určen pro žáky ve věku od 11 do 15 let. Hlavním cílem programu je seznámit žáky se skutečnými odlišnostmi zúčastněných zemí z oblastí školy a vzdělávání, historie, zeměpisu, umění a kultury, biodiverzity a sportu.
Více...

Comenius program 2008-2011

Ve školním roce 2009 - 2010 dokončíme jazykový slovník z oboru matematika, cestování. Chystáme se na partnerskou návštěvu do Anglie (únor) a do Portugalska (květen). Návštěvy se zúčastní vedle učitelů i žáci.
Více...

Adopce na dálku

V roce 2006 naše škola využila možnosti pomocí adopce na dálku podporovat studium jedné dívky z Afriky. Jmenuje se Vivian Achieng a žije v Keni. Je velmi pilná a snaživá a váží si toho, že může chodit do školy.
Více...

Globální výchovou za spravedlivější svět

Tříletý mezinárodní projekt, kterého se účastní Velká Británie, Polsko, Česká Republika a africký partner Ghana je financován z Evropské unie z „Programu rozvoje a spolupráce“. Do projektu je zapojeno v EU celkem 40 škol a my jsme jednou z nich. Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj znalostí  společenských věd, zeměpisu a dalších předmětů. Do nich začleníme rozvojová témata o obživě, obchodu a příčinách chudoby.
Více...

Dvůr Králové nad Labem Královehradecký kraj logo_msmt logo_mas Kralovedvorsko