Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí

Proč si vybrat naši školu?

 • Jsme moderní škola s dlouholetou tradicí a stabilním pedagogickým sborem, otevřená novým přístupům.
 • Naši bývalí žáci jsou absolventy prestižních středních a vysokých škol.
 • Škola umožňuje bezbariérový přístup do všech prostor.
 • Školní jídelna je propojena s budovou školy – žádné přezouvání, přecházení.

Poskytujeme úplné základní vzdělání

 • povinné a volitelné předměty
 • výuka cizího jazyka od 1. třídy

Připravujeme žáky pro další vzdělávání

 • pomoc při volbě povolání
 • zajištění průběžného testování SCIO, Pro školy, NIQES
 • semináře k přípravě budoucího povolání

Respektujeme individualitu dítěte

 • citlivý přístup pro žáky se SPU s možností doučování
 • práce s nadanými žáky nad rámec povinného vzdělávání

Pomáháme nalézt řešení dětských problémů

 • individuální konzultace společné pro žáka a rodiče
 • úzká spolupráce s pedagogickými centry

Zajišťujeme volnočasové aktivity

 • zájmové kroužky
 • aktivity zaměřené na rozvoj uměleckých dovedností
 • sportovní aktivity
 • účast ve školní lize házené, OVOV, Poháru rozhlasu, Poháru radnice Města Dvora Králové nad Labem

Spolupracujeme se zahraničními školami

 • dlouholetá spolupráce se zahraničními školami v rámci projektu Comenius

Využíváme nabídky regionálních grantů pro další rozvoj žáků

 • granty pro přírodovědný a sportovní rozvoj školy

Rozvíjíme schopnosti a dovednosti žáků

 • účast žáků na vědomostních soutěžích, předmětových olympiádách
 • využití projektového vyučování
 • sportovní kurzy pro žáky II. stupně (turistický, lyžařský, cyklistický, vodácký)

Chystáme pro budoucí prvňáčky

 • zábavná odpoledne „ Cestička do školy“ plná her, malování, zpívání a cvičení

Připravujeme pro všechny žáky

 • veselá odpoledne zaměřená na rozvoj schopností a dovedností ve vědomostních i sportovních zápoleních

Organizujeme pro žáky a rodiče

 • besídky během školního roku
 • mikulášskou besídku
 • výstavy
Dvůr Králové nad Labem Královehradecký kraj logo_msmt logo_mas Kralovedvorsko