Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí

Přípravná třída je...

Jedná se o jakýsi mezistupeň mezi mateřskou a základní školou, děti se naučí být samostatnější a nezávislejší, má jim pomoci přizpůsobit se školnímu životu, získat zkušenosti s pravidly školy, což může snížit stres z přechodu do první třídy.

Disponujeme školním poradenským pracovištěm včetně speciálního pedagoga, který může v případě potřeby s dětmi pracovat. Primární výhodou přípravné třídy bude malý kolektiv s možností individuální a cílené odborné péče.
 

Jak se děti vzdělávají v přípravné třídě...

Činnost přípravné třídy bude zahrnovat dopolední čtyřhodinový blok výuky, která není známkována, a odpolední volnočasové aktivity, které zajistí školní družina.

Docházka se nezapočítává do povinné školní docházky a je bezplatná, rodiče hradí jen stravné ve školní jídelně, poplatek za školní družinu a případné zájmové kroužky. 


Kapacita přípravné třídy by měla být zhruba 10 až 15 dětí.
 

Pro koho jsou určeny přípravné třídy...

Přijímány budou předškolní děti ve věku od pěti let, u kterých se předpokládá, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně se bude týkat dětí s odkladem povinné školní docházky.

Hlavním cílem je všestranný rozvoj dítěte, a především jeho psychická, fyzická a sociální připravenost ke vstupu do první třídy.

Díky nižšímu počtu dětí ve třídě se jim bude moci pedagog více věnovat, a to po všech stránkách.

 

Co je třeba k přijetí dítěte do přípravné třídy...

Zákonný zástupce dítěte se dostaví k zápisu na základní školu s následujícími dokumenty:

Do přípravné třídy budou přijímány děti na základě písemné žádosti zákonných zástupců, žádost musí být doložena doporučením pedagogicko-psychologické poradny.

Podrobné informace poskytnou rodičům buď mateřské školy, které děti navštěvují, ZŠ Strž nebo pracovníci odboru školství, kultury a sociálních věcí na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem.

Žádost o přijetí do přípravné třídy na školní rok 2024/2025.

 

 Dvůr Králové nad Labem Královehradecký kraj logo_msmt logo_mas Kralovedvorsko