Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí

Odloučené pracoviště Žireč

ŽírečStátní obecná škola (dvou třídní) byla založena v r. 1895. Od jejího založení až do r. 1926 působil na ní tř. uč. Josef Hlaváček. Po požáru staré školní budovy (1918) byla vystavěna nová školní budova v r. 1920. V roce 1928 zde byla otevřena i mateřská škola. V současné době je tato škola odloučeným pracovištěm ZŠ Strž ve Dvoře Králové nad Labem. V jednom odd. se vyučují čtyři ročníky, 1.,2.,3. a 4. třída. Výuka probíhá podle ŠVP - Otevřená škola. Školu navštěvuje celkem 20 žáků.

Náplní školy je připravit žáky pro budoucí život nejen po stránce teoretické, ale i praktické. Vyučovací činnost tedy neprobíhá jen ve třídě, ale žáci jezdí na exkurze, výlety, školy v přírodě, navštěvují pamětihodnosti, ZOO, pracují dle zadaných úkolů v projektových týdnech. Děti také navštěvují různé výchovně- vzdělávací akce pořádané městem, divadla, výstavy, sportovní akce atd. Získané informace dále zpracovávají a výsledky užívají v další školní práci. Výuka probíhá i na šesti počítačích, které jsou umístěny ve třídě.

Po vyučování děti tráví čas ve školní družině, která je využívána ke hrám, soutěžím, pracovním činnostem a pohybu. V rámci školní družiny probíhá kroužek anglického jazyka a šikovných rukou. Již několik let naše škola spolupracuje s místní mateřskou školou, kde se naši žáci stravují. Po celý rok navštěvují předškolní děti z MŠ každý měsíc naši ZŠ, kde se seznamují s prací žáků, navazují první kontakty s učitelkou, vychovatelkou a budoucími spolužáky.

Adresa

ZŠ Strž - odloučené pracoviště Žireč
Žireč 11
54404 Dvůr Králové nad Labem - Žireč
Okres: Trutnov
VÚSC: Královéhradecký

Třídní učitelka

Mgr. Olga Hylmarová
E-mail: hylmarova@zsstrz.cz

Vychovatelka

Hana Pojezdná
E-mail:  pojezdna@zsstrz.cz 

Tel. kontakt

+420 499 622 490

Dvůr Králové nad Labem Královehradecký kraj logo_msmt logo_mas Kralovedvorsko