Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí

Globální výchovou za spravedlivější svět

Tříletý mezinárodní projekt, kterého se účastní Velká Británie, Polsko, Česká Republika a africký partner Ghana je financován z Evropské unie z „Programu rozvoje a spolupráce“. Do projektu je zapojeno v EU celkem 40 škol a my jsme jednou z nich. Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj znalostí  společenských věd, zeměpisu a dalších předmětů. Do nich začleníme rozvojová témata o obživě, obchodu a příčinách chudoby.

Jak bude vypadat průběh projektu? Vybrané třídy se zúčastní výukových programů, které jsou zaměřeny na ústřední témata projektu - obživa, obchod, hlad, příčiny chudoby. Program povedou lektoři SEVERu v naší škole. Budeme se podílet  na dvou aktivitách, které budeme moci vzájemně sdílet s africkými, polskými a britskými školami. Dozvíme se, jak vypadá běžný den afrického školáka,  konkrétní výstupy budou   „Moje škola v krabici“ (kolekce předmětů, obrázků, které reprezentují naši lokalitu) a „Jeden den v životě“ (video reflektující naši školu a každodenní život žáků)

První ze  seminářů proběhl tento pátek v 5. a 6. třídách. Pracovníci ze Severu z Horního Maršova vedly dva 3- hodinové semináře. Byly zaměřeny na úvodní problematiku tohoto projektu. Pro žáky to znamenalo nejdříve zjistit, co vlastně vědí o Evropě a Africe. Znalosti žáků odpovídají jejich věku, přesto někteří žáci značně svými znalostmi převyšovali své vrstevníky. Seminář směřoval k základnímu poznání, zda tu máme hlad v porovnání s Afrikou, co to vlastně je, jaké jsou naše potřeby a může obyčejný člověk přispět svým chováním k odstranění chudoby ve světě. Druhým neméně důležitým výstupem je seznámení s „fair trade.“  Někteří žáci již mají povědomí o tomto druhu obchodu. Seminář byl veden velice zajímavou a hravou formou, vedl žáky k otevřené diskuzi a obhajobě svých stanovisek. Fotografie z dopoledne můžete vidět ve školní fotogalerii.

Dvůr Králové nad Labem Královehradecký kraj logo_msmt logo_mas Kralovedvorsko