Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí

Erasmus+ 2018-2020

Historické a kulturní dědictví  prostřednictvím umění 

Obecné informace; motivace školy; klíčové postavy projektu a jejich náhradníci; specifika, kterými škola přispěje k projektu: 

Naše škola nemá příliš dlouhou historii, je stará zhruba 25 let. Byla postavena na předměstí. Jsou na ní vzdělávány děti od 6 do 15 let. Máme zkušenosti s výukou nejen dle zákonem daného vzdělávání, ale zkoušíme jim ukázat i nové věci v jejich životech. Jsme potěšeni možností použít grant zEU a vytvořit tak obsah projektu, který vyhovuje našim vyučovacím podmínkám a studentům. Tento program pomůže našim studentům k větší spokojenosti v komunikaci, tvorbě vlastních rozhodnutí a učení se o svých kořenech, protože tyto hlavní věci mohou být nalezeny vmístech, budoucím studiu a zaměstnání. Naše škola byla vybrána jako koordinátor tohoto programu, který spojuje minulost a dnešní dny. Věříme, že uděláme to nejlepší nejen pro naši školu, ale pro všechny na projektu se podílející školy a nalezneme jaké věci a události nás spojují. Budeme podporovat všechny studenty, nejen ty nejlepší, naopak v projektu je místo i pro studenty se speciálními potřebami. Budeme využívat naše zkušenosti z předchozích projektů tak, aby byly užitečné pro všechny. Naši učitelé mají vysoké schopnosti pracovat s projektovými metodami – pracujeme na školním projektu, který přerůstá v projekt podporovaný místní nevládní organizací, a také pracujeme na mezinárodních projektech.

Foto z 1. setkání

Foto z Polska

Foto z Partugalska


Partnerské organizace:


Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira (Portugalsko) 

Popis organizace: Střední škola Santa Maria da Feira se nachází na severu Portugalska. Studuje na ní 3300 studentů různých národností ve věku 11- 18let. I na této škole studuje 47 studentů s různým postižením. Na škole vyučuje 250 vyučujících. Studenti zde studují 4 světové jazyky: Angličtinu, Francouzštinu, Španělštinu a Němčinu. Tato škola nabízí studium různých kurzů, pracovní a vědecké kurzy pro studenty, kteří chtějí pokračovat na univerzitu. Také pořádají večerní kurzy pro dospělé, aby si mohli dokončit studium. Město Santa Maria da Feira je situováno 27 km jižně od Oporta, což je druhé největší město a jehož řeka je světovým dědictvím. K tomu se Santa Maria da Feira nachází pouhých 6km od Atlantického oceánu a je obklopena četnými městy s překrásnými plážemi jako jsou: Espinho, Aveiro atd. V létě sem kvůli příjemnému počasí a mnohým dalším atrakcím jezdí velká spousta turistů. 

Szkola Podstawowa w Swidniku ( Polsko) 

Tato základní škola je situována ve vesnici v jižní části Polska. Jde o malou školu se 120 žáky ve věku 7-14 let a 17 učiteli. Přesto zajišťuje vysoký stupeň vzdělání, a to díky dobře vybaveným třídám a vysoce kvalifikovaným pedagogům. Přesto to v moderní Evropě není dost. Žáci by měli obsáhnout více mezikulturních vědomostí k dosažení lepšího místa v budoucnosti a být schopni žít v multikulturní společnosti. Tato škola nikdy nebyla součástí mezinárodních projektů, ačkoliv to vždy bylo snem žáků, rodičů i učitelů. Každý chce navázat mezinárodní kontakty za účelem naučit se o nových kulturách, zlepšit dovednosti v anglickém jazyce, získat sebejistotu v mluveném projevu při navazování mezilidských vztahů. Všechny tyto dovednosti jsou nezbytné pro život v multikulturním světě, kterým se Evropa stává. Co více, studenti, rodiče i učitelé mají co nabídnout svým partnerům, se kterými naváží spolupráci. Lidé jsou velmi přátelští, otevření, iniciativní, talentovaní, pracovití a tolerantní. 

Studenti pochází z úplných a velkých rodin, mohou sdílet své dovednosti, vřelá srdce a otevřené dveře do svých domovů. Studenti také obdrželi mnoho úspěchů v soutěžích v různých oborech, sportech, umění a počítačových znalostech. O to vše se chtějí podělit s ostatními partnery z Evropy. 

 

Popis projektu Sociální a vzdělávací hodnota evropského kulturního dědictví 

Popis motivace a proč by měl být projekt financován: 

Možná to zní podivně, ale žijeme v jednom městě, v jednom státě v jednom světě. Některé věci jsou stejné, jiné rozdílné. Samozřejmě děláme stejné věci, aktivity, pokroky, chyby. Možná se ptáme. Jsme schopni porozumět našim předkům, historickým událostem a mohli bychom změnit náš postoj k těmto historickým událostem? Naše vize je: začít s nimi a s našimi studenty a být lektorem naší historie a přítomnosti.   

Historie Evropy se mění a my chceme na tyto změny poukázat. To je důvodem ke tvorbě našeho projektu. Umění, kresby z minulosti a fotografie z nynějška děti hledají staré kresby z naší země v místních či národních galeriích a zkouší najít místa, kde byly obrazy vytvořeny, kdo a co je na obrazech zachyceno a poté zkouší najít změny v rázu krajiny prostřednictvím maleb přírody, měst, oblečení a rodinných portrétů a za druhé porovnávají minulé časy s dnešními. Chceme podpořit lepší pochopení změn kolem nás. Naším cílem je podporovat kompletní inkluzi studentů se speciálními potřebami a nadaných studentů do mikroprostředí, které škola představuje. Naším druhým cílem je nalézt nejstarší příbuzné. Všichni studenti pokládají příbuzným stejné otázky a jejich výsledky následně porovnávají studenti všech zúčastněných škol mezi sebou. V průběhu celého projektu dochází ke společné komunikaci - studenti, učitelé, takže dochází ke zlepšování jazykových dovedností. Výsledným produktem je umělecko – historická kniha s kresbami, fotkami, fotkami příbuzných a jejich odpovědi a dialogy. V průběhu programu bychom rádi připravili lekce kreslení, kurzy fotografování, návštěvy výstav v našem a ostatních městech. A co víc?  Můžeme tyto změny nějak ovlivnit? Byly pozitivní čí negativní? Proč je důležité nepřerušovat rodinné kořeny? Co se můžeme naučit od předchozích generací? Tři rozdílné země se setkají prostřednictvím nejen umění, ale především společným tématem mezinárodního dialogu Evropanů. Třetí částí hlavního cíle je najít více informací o historických událostech doprovázející zvolené kresby.   Program zahrnuje celé školní vzdělávání, žáci přenášejí své znalosti z různých předmětů, naučí se jak předat své zkušenosti druhým, budou prezentovat své práce své školní skupině, budou podněcovat povědomí ostatních studentů k důležitosti být součástí Evropské společnosti. Všechny školy podílející se na tomto projektu jsou pro něj nadšeny a těší se na spolupráci na něm. Věříme, že nakonec si naši žáci vytvoří nová přátelství. Tento projekt o kulturním propojení s historickými body, kresbami, fotkami je určen dnešku i budoucnosti. Chceme dnešku připomenout naši historii, mluvit o naší budoucnosti mezi námi a generacemi a přemýšlet o tom, co můžeme udělat pro lepší život. 

 

Předměty, které chceme projektem zlepšit. Výsledky, jichž chceme dosáhnout. Jak jsou tyto předměty spojeny s vybranými prioritami. 

Každá škola má živý vzdělávací program, který reaguje na dětské priority, požadavky rodičů a zlepšení země. Poučit se z minulosti je jeden ze zdrojů dnešního chování, jak se vyvarovat historických chyb. Potřebujeme vědět, jak některé momenty ovlivní naši blízkou budoucnost. Přitom je velmi důležitý mezinárodní dialog, proto podporujeme studenty ve studiu cizích jazyků. Chceme zdokonalit studium cizích jazyků ke komunikaci mezi školami, účastníky. Obohatit znalosti objevováním krajiny, oblečení, životy lidí, dopravních prostředků na historickém pozadí. Bude to jako osobní setkání s vlastní historií prostřednictvím práce na projektu a rozhovorech s příbuznými. Užívání a zjišťování nového učiva určeného k finální práci, e – knize. Každá země má svou historii, která se projevuje různými způsoby prostřednictvím životů, míst a jiných věcí. Prostřednictvím starých kreseb se setkáme s tímto historickým pozadím. Uvidíme, jak každý obrázek vznikl a jaké má historické pozadí. Prostřednictvím zjišťování nových věcí podpoříme naše dovednosti v mnoha ohledech – jak řešit problém, komunikační a jazykové dovednosti a navíc lépe motivujeme učitele. Učitel se prostřednictvím projektu setká s novými metodami: metodou spolupráce – zapojení se, brainstorming, a individuálnímu přístupu, ke studentům, kteří potřebují různou podporu. Naším hlavním cílem je vytvořit uměleckou interkulturní knihu – historické album. Každá škola si zvolí 3 nejdůležitější malíře z různých století a seznámí je s ostatními partnery projektu. Během návštěv, se každá škola bude podílet na národní galerii tak, aby předvedla díla vybraných umělců. Navíc každá škola udělá workshop kreseb a maleb inspirovaný nasbíranými pracemi světových malířů. Hlavním produktem bude mezikulturní e- album umění, obsahující nejen reprodukce maleb, ale také práce vytvořené na workshopech. Toto album bude používáno v uměleckých třídách ve školách a bude přístupné každému. Toto album bude obsahovat umělecké práce ze zemí našich partnerů. Díky tomuto projektu všichni zúčastnění rozvinou své kompetence- studenti – řešení problému, komunikaci, setkání se s důležitými body v minulosti a objevit chyby ovlivňující budoucnost, učitelé budou používat nové metody jako akceleraci, brainstorming, čímž si zvýší pracovní sebevědomí. Dostane se jim dostatek dobrých příležitostí učit různými metodami, aby byli schopni ukázat dětem cestu životem i jak propojit vzdálené momenty s jejich původem. Do tohoto programu jsou zapojeni také rodiče a prarodiče. Ti se naučí, jak funguje obyčejný život za hranicemi a v cizích zemích, mohou podporovat školu tam, kde se jejich děti účastní, takže můžeme říci, že tento projekt bude mít přímý dopad na městskou komunitu. 

 

Jak povedou plánované aktivity k dosažení vytyčených cílů projektu? 

Tento program je dobrý pro porovnání a naučení se různým vyučovacím modelům vEvropě. Tyto metody mohou být srovnávány v době návštěv jednotlivých škol. Máme v úmyslu oslovit děti od 7 do 16ti let. Tento projekt se bude snažit zapojit studenty do učení se o různých věcech týkajících se jiných účastnických zemí, za použití nových vyučujících metod, sebehodnocení, zvyšování vlastního povědomí a sebedůvěry. Rádi bychom dosáhli těchto vytyčených cílů: nejen používat individuální přístup k jednotlivým dětem, ale i využívat týmovou práci. Základem je, že se učitelé budou s dětmi učit dohromady – pomůžou žákům s výběrem nejlepších kreseb. Další důležitou metodou je brainstorming a otevřenost, a to hlavně při tvorbě závěrečné stati o historických změnách. Náš projekt zahrnuje všechny studenty ze všech účastnících se škol. Učitelé podporují studenty k pochopení historických událostí, vysvětlují jim pozadí vzniku historických kreseb a změn kolem nich. Na konci by mělo být snazší, dostat se k jádru věci. Když shrneme kroky našeho projektu, začneme: 

Učitelský tým, studenti, kteří se budou účastnit a setkávat pravidelně (psát docházku), nacházet staré obrázky a historické momenty z daného roku, tvořit či nacházet podobné obrázky z dnešních dnů a popisovat a psát rozdíly (změny) mezi nimi. Žáci se budou učit, jak pracovat na nalezení dobrého faktického závěru. 

 

Tři oblasti, které náš projekt zahrnuje

Kulturní dědictví – Evropský rok kulturního dědictví 

Vyučování a učení se cizím jazykům 

ICT – nové technologie – digitální kompetence 

 

Účastníci

Děti podílející se na tomto projektu jsou staré mezi 7-16 rokem. Nejmladší děti budou participovat hlavně při generačním dialogu, při hledání nejstarší osoby na každé škole. Hlavní skupinou jsou děti mezi 12-16 rokem. Budou hledat informace, zlepšovat jazykové dovednosti, ITC znalosti k tvorbě finálního díla – e-knihy. Tyto děti také připraví prezentaci o naší vlastní práci, budou se setkávat pravidelně dle časového plánu projektu. Také se budou účastnit návštěv galerií, muzeí a připravovat psané zprávy. Budou také moc vycestovat do zahraničí po schválení jejich rodiči. Tyto děti musí být aktivní v účasti na tvorbě projektu a pomáhat svým slabším spolutvůrcům. Studenti se budou scházet pravidelně a plánovat své výstupy se svými učiteli. Pro lepší komunikaci se svými spolužáky ze zahraničí budou také používat Skype. Budou si vést vlastní deníček o práci na projektu. 

Další skupinou jsou děti se speciálními potřebami, které budou podporovat spolužáci, učitelé a asistenti učitele. Na druhé straně tu budou nadaní žáci, kteří budou pracovat na urychlení konceptu – historického pozadí nacházení běžných momentů a akcí. Tento projekt je o umění, historii, mateřském a cizím jazyce, ICT a zeměpise taktéž. Pro tyto cíle, tito učitelé budou zapojeni do projektu a také zde bude jeden asistent pedagoga, který pomůže studentům se speciálními potřebami. Učitelé budou pracovat ve škole a v průběhu školy a budou používat email a skype.  Budou připravovat detailní aktivity v průběhu projektu do časového plánovače pokroků – jako organizované kroužky, návštěva galerií a muzeí. Budou psát krátké reportáže do místních časopisů, aby informovali veřejnost. V průběhu celého projektu budeme navštěvovat galerie, takže budeme hovořit s lidmi, kteří v nich pracují. Zapojíme také naše rodiče – nejprve je o našem projektu informujeme, za druhé budou podporovat své děti a někteří z nich nám pomohou s ubytováním dětí ze zahraničí z našich partnerských škol. Hovořit však nebudeme pouze s rodiči, ale i s prarodiči. 

O našem programu taktéž informujeme naše nadřízené. Setkáme se s nimi na mezinárodním setkání. Naši kolegové se budou muset naučit víc o našem vzdělávacím systému, politice a finanční podpoře. 

 

Management projektu a realizace – popis užití prostředků – úkoly a zodpovědnost jednotlivých partnerů projektu; způsob zaručení souznění použití prostředků na projekt; komunikace mezi partnery během realizace projektu 

Všechny hlavní úkoly byly podmíněny stavu školy a oborům učitelů. Každá instituce by měla pracovat na všech úkolech. Každá instituce splní hlavní cíle projektu jako je: výběr maleb, jejich popis a uchování, tvorba dotazníků a roztřídění výsledků. Každý dílčí výsledek této práce bude zasílán koordinátorovi a správci sítě. Každá škola je povinna dělat během projektu hodnocení. Prostřednictvím této práce je koordinátor schopen nalézt zda každá škola dodržuje časový plán a poté náš správce sítě – polská škola – může naše společné webové stránky stále udržovat aktuální. Aktivní zapojení se bude dít prostřednictvím pravidelné mailové komunikace a kontrolou, zda jdou věci tak, jak mají. Vytvoříme vlastní e – twinning místnost pro učitele a studenty, kde si budou moci vzájemně ukazovat vlastní pokroky. Toto vytvoří portugalská škola. 

Pro uchování vzpomínek – vytvoří česká škola CD z prvního a druhého roku projektu. Polská škola bude používat naše webové stránky, e – twinning místnost a školní webové stránky, kde budou částečné výsledky školy. Tento projekt vyžaduje precizní práci, pravidelný přístup k částečným cílům a dobrou komunikaci mezi školami. Dodržování časového plánu všech úkolů bude úkolem koordinátora na každé škole. Pokud se něco přihodí, komunikace bude probíhat přes email nebo Whats App aplikaci. Protože jsme měli šanci se sejít společně ještě před započetím tvorby projektu, domluvili jsme se také na tom, že nejen koordinátor, ale každá škola bude nápomocna při podpoře projektu. Každá škola má svého koordinátora, aby projekt mohl běžet a stanoveného zástupce, kdyby tento musel v průběhu projektu opustit školu. Bude také fungovat učitelský tým, který podpoří tvorbu projektu a po celé dva roky se bude pravidelně scházet. Také vyzkoušíme nové moderní formy komunikace, jako jsou skype ve třídě – jedna třída bude mluvit o konkrétních cílech. Učitelé budou komunikovat pomocí mailu, WhatsApp, a pokud by byl opravdu problém, pomocí telefonu. 

Před odjezdem studentů do zahraničí musí každá škola vybrat vhodné rodiny pro jejich ubytování. Tak se děti o daných rodinách něco dozvědí před odjezdem a lépe je poznají během pobytu. 

Každá škola si musí vést vlastní deník o tom, jak plní časový plán. Ředitel každé školy je také plně zodpovědný za daný rozpočet a plnění všech daných EU směrnic. Jedním z bodů diskuse mezi školami bude právě kontrola rozpočtu. Bude-li někde problém, koordinátor dané školy se zeptá vlastní národní agentury na radu. Před, a po každé aktivitě je koordinátor v kontaktu s kontaktní pozorovací osobou, s osobou zodpovědnou za vzdělávání a tvorbu potřebných opatření. Každá škola musí uchovávat články, které publikovala v místním tisku (toto je povinná součást rozšiřování projektu), formy hodnocení také a potvrzení setkání. Rodiny, které studenty v zahraničí ubytují, jsou za ně plně zodpovědné. 

 

Soupis aktivit

Účastnící se studenti

 Na začátku se bude konat schůzka rodičů, kde jim bude vysvětlen program a cíle našeho projektu. Zde bychom také rádi našli rodiče, kteří by ubytovali studenty ze zahraničí. Tak budeme vědět, kde budou studenti ubytováni, zda budou mít svůj pokoj, je-li v domě zvíře apd. Dalším kriteriem je, že to musí být student pracující na projektu a ochotný pomoci svým spolužákům. Dalším kriteriem pro cestu do zahraničí je vzorné chování, tolerance a respekt k jiným kulturám a rodinnému životu. Předpokládáme, že takové dítě bude aktivní ve studiu cizího jazyka a bude mít nejen excelentní studijní výsledky, ale i motivaci. Česká a polská škola se domluvily na počtu účastníků. Tento není nepřiměřený a rodiny jsou ochotny akceptovat větší počet studentů.  

Bude tedy fajn vědět hned od začátku projektu, kdo kam pojede. Někdy je však těžké toto rozhodnutí dodržet, stěhování, nedostatek zájmu, nemoc. Z tohoto důvodu bude vybráno více studentů. V průběhu projektu je budeme podporovat k jazykové přípravě a učit je o kultuře země, kterou navštíví. Každý student, který bude na projektu pracovat, také dostane správný časový plán. Mimo toto, je také povinné pojištění na cestu a podpis souhlasu o bezpečném cestování do zahraničí.  Studenti se prokáží pasy a telefonem na své rodiče v případě stavu nouze. Během ukončování programu se přesvědčíme, že jsou všechny cíle nahrány na naši veřejnou webovou stránku a společně se spolužáky a učiteli zkusíme vše zhodnotit. Všichni účastníci dostanou potvrzení o účasti do svého vlastního portfolia. 

Účastnící se učitelé

Obdrží pravidla daná školním průvodcem a standarty. Musí dodržet program daný konkrétní mobilitou. V případě nehody musí kontaktovat rodiče a ředitele školy. Připraví si jazyk na předměty, ve kterých bude vyučován. Povinné je napsat o dané mobilitě hlášení. Personál bude schopen rozšiřovat nápady a sdílet vhodné praktiky naučené od Evropských partnerů. Tím se naučí víc o studentech a budou muset využívat různých vyučovacích metod, aby dosáhli cíle. 

Školní pracoviště- bude jednou z povinných aktivit tohoto projektu – informuje naši vlastní školní sekci o projektu, jak je možné ovlivnit naši komunitu prostřednictvím hledání rozdílů.  Může to být i naopak – školní oddělení nám ukáže cestu k tomu, jak to chodí v komunitě prostřednictvím historických událostí za naší podpory. 

 

Popis detailů aktivity C2 

Popis obsahu, metodiky a očekávaných výsledků aktivity

Studenti, kteří se budou účastnit výměny studentů, musí připravit vlastní dotazník o důležitých faktech zahrnujících jejich zdravotní problémy.  Předtím se setkají se svou náhradní rodinou ve virtuálním světě prostřednictvím Skypu ve škole. Učitelé se dozvědí více o vzdělávacích strategiích, studenti se setkají ve škole a prezentují své první výsledky o kresbách a fotografiích. Navštíví lokální a národní galerii v hostitelské zemi. Hostitelská zem pro ně připraví program, který studenti obdrží předem. Na konci návštěvy, studenti opět aktivitu zhodnotí. Každá ze škol připraví tato první dvě témata: architektura ve městě a krajina a my je vložíme do knihy umění. Učitelé a studenti hovoří o historickém pozadí vzniku těchto obrázků. Všichni účastníci hovoří o změnách v průběhu času. Učitelé budou také hodnotit zůstávající studenty a tyto výsledky se také stanou součástí knihy. V průběhu běžného vyučování studenti nejprve mluví o starých kresbách a poté ukazují fotky ze současné doby a porovnávají změny. Druhá část, historického pozadí bude diskutována a všichni účastníci zkusí najít, zda tyto události byly stejné či rozdílné. Učitelé musí pomáhat, skládají fakta do celku. Toto je velmi důležitá část projektu. Rozhodneme také o učiteli jazyka, který bude zodpovědný za správnost jazyka na našich webových stránkách. To bude uděláno během našeho prvního setkání učitelů. Jedna škola bude zodpovědná za nafocení oficiálních obrázků a jejich nahrání na běžnou webovou stránku. 

Jakým způsobem účastníky obohatí účast na této aktivitě? 

Všichni studenti si rozšíří znalost svého cizího jazyka, naučí se víc o kulturním dědictví, hostitelské rodině, potkají nové kamarády. Učitelé budou mít dobrou šanci k porovnání různých vyučujících metod. Naše práce nám možná ukáže, že každá národnost, zem, místo mají podobné problémy a štěstí také. Krátce řečeno, obohaceni budou těmito výstupy –mata pro naši knihu – výsledek se všemi zhotovenými aktivitami, popisy škol, oficiálními obrázky, dotazníky – udělanými po každém partnerském setkání a po prvním a druhém roce projektu, jazykový slovník spojený s daným matem, články do místních novin, školní výstavy. U učitele půjde o tyto výsledky – upevnění vyučovacích metod, zvýšení studentovi sebedůvěry, lepší dovednosti v různých vyučujících směrech, poznání nových souvislostí v rozdílném školním systému. Naučí se konkrétní historické události a porovnají historické události v jejich zemi. Jsou stejné? Jaký mají všechny obecný charakter? Budou podporovat své studenty k lepší komunikaci a respektu rozdílných nápadů. 

Aktivita C3 – detaily

Popis aktivity: popište obsah, metodiku a očekávané výstupy aktivity. Jakým způsobem bude propojena s normálními aktivitami používanými ve školách? 

Cílem je kontrola prvního roku a příprava na druhý rok, vyučování umění a historii v hostitelské zemi, rozhovory o vyučování dětí se speciálními potřebami a o jejich zaměření vumění, hodnocení našich formulářů, nalézání dobrých věcí a chyb a zkoušení posilování dobrých věcí a eliminování našich chyb. Příprava časového plánu na další rok. Zjistíme náš zůstatek v účetnictví a zjistíme, zda všechny školy používají peníze tak, jak by měly. Všechna práce by měla být hotova v dohodnutých termínech, ale bude-li vážný důvod ke zpoždění, koordinátor možná rozhodne, že škola bude moci část své práce odevzdat později. V průběhu prvního roku by mělo být hotovo následující: architektura ve městě, krajina a její historické pozadí, výstavy ve školách, psaní článků, návštěvy místních a národních galerií se speciálním programem. 

Jak účastníky obohatí účast na této aktivitě? 

Používání cizího jazyka a rozšíření slovní zásoby, seznámení se s tím, jak jsou učeny děti se speciálními potřebami a porovnání rozdílných přístupů v různých zemích. Zaměstnanci budou schopni šířit nápady a sdílet dobré praktiky naučené od evropských partnerů. Naučí se více o svých žácích, budou muset používat různé vyučovací metody, jak se dostat k cíli. Profil školy bude ve všech sférách komunity povznesen prostřednictvím tohoto programu, student lépe rozezná své dovednosti, schopnosti a vědomosti a z toho důvodu je mnohem šikovnější ve tvorbě vlastního rozhodnutí o svém budoucím studiu. Potká svého nového hrdinu, lidi, kteří udělali ve svém životě skutečně velké kroky. Prostřednictvím mobilit studenti budou zvyšovat své jazykové dovednosti, posilovat sebedůvěru a naučí se nová fakta pro svou budoucnost. Naučí se, jak lépe využívat nástroje k získání informací, jak je shrnout, používat novou technologii ke zpracování dat, obrázků. 

Detaily aktivity C4 

Popis aktivity: Popis aktivity: popište obsah, metodiku a očekávané výstupy aktivity. Jakým způsobem bude propojena s normálními aktivitami angažovanými ve školách? 

Půjde o výstavu starých obrázků zachycujících metody dopravních prostředků, dnešní fotografie a historické pozadí. Studenti si připraví hodinu o kresbách, a co objevili o vlastní historii, proměnách od minulosti do současnosti. Při této aktivitě budou podporováni učiteli, učitelé jsou za své studenty v zahraničí vždy zodpovědní. Studenti si budou psát nová anglická slovíčka, hodnotit svou práci a pokusí se napsat vlastní článek do místních novin během jejich pobytu v hostitelské zemi. Budou používat metody řešení problému a naučí se kooperaci s vrstevníky. Učitelé povedou další vyučování pro jiného studenta o vlastní zemi - toto bude pro studenty, kteří neodjeli do zahraničí. Potkají zástupce a informují je o jejich projektu a obtížích, které je potkaly. Studenti a učitelé by se měli naučit něco o metodách transportu v minulosti a porovnat je nejen v rámci vlastní země, ale i se zemí cizí (zahraničím). Porovnají historické pozadí a možná naleznou důležité podobnosti či rozdíly.  Tyto budou nahrány na webové stránky a také do umělecko - historické knihy. 

Jak účastníky obohatí účast na této aktivitě? 

Pro účastníky je zde více výhod. Studentům přinese zdokonalení se v cizím jazyce, naučení se víceru historických faktů a uvědomění si role (postavení) člověka v evropské historii. Dalším plusem je získání zkušenosti ze života v rodině v cizí zemi o samotě (bez rodičů…), seznámení se s novými lidmi a spřátelení se s novými kamarády. Prostřednictvím výjezdů si studenti zvýší své jazykové dovednosti, posílí své sebevědomí a naučí se faktům z různých předmětů. Tyto tři základy zvýší cenu daného programu a pomohou studentům při rozhodování o své budoucnosti. Musí se naučit lépe používat prostředky k získávání informací, jejich shrnutí, používání nové technologie ke zpracování dat, obrázků napříč vzdělávacím spektrem, jazyk, použití ICT, učení se o rozdílných kulturách, možnostech návštěv jiných zemí ke zlepšení kulturních znalostí a povědomí o evropském občanství; organizování táborů podporující děti v aktivní účasti. Studenti musí naplánovat návštěvy galerií, fotografování, nahrávání na PC a naučit se, jak vytvořit závěrečný úsudek, připraví výstavy ve škole v průběhu projektu, připraví vlastní prezentaci o části projektu v průběhu setkání. Zhodnotí svůj pobyt v partnerské škole. Úkoly pro učitele: Prohloubit učitelské dovednosti, sdílet praktiky a zdroje, zlepšit jazykové dovednosti a mezikulturní zkušenosti, což náš projekt učiní zajímavějším i pro naši obec. Učitelé budou zapojeni do nových metod vyučování a budou moci sdílet nové zkušenosti. 

Detaily aktivity C5

Popis aktivity: popište obsah, metodiku a očekávané výstupy aktivity. Jakým způsobem bude propojena s normálními aktivitami angažovanými ve školách? 

Toto je poslední aktivita tohoto projektu. Bude se konat výstava nejen pro školu, ale i pro veřejnost, kde studenti odprezentují své práce, učitelé i studenti budou pracovat na historickém pozadí a budou se pokoušet zobecnit výsledky – jsme schopni ovlivnit změny kolem nás? Můžeme změnit naše chování? Byli bychom rádi, kdyby si někteří studenti do svých životů odnesli z tohoto projektu vhodné zkušenosti. Budeme využívat brainstorming, metody řešení problému a individuální přístup ke studentům se speciálními potřebami. Zorganizujeme i část pro rodiče, ve které mohou vidět projekty studentů. Na konci tohoto pobytu, vytvoříme formulář pro zhodnocení a tento závěr bude také součástí umělecké knihy. Všechny výsledky budou taktéž prezentovány na webových stránkách. Během tohoto týdne také budou pozváni zástupci naší školy. Účastnit se budou také dva učitelé z každé školy. Budou sdílet své zkušenosti o použití mezinárodních programů ve škole, své výhody a nevýhody. A jak účastníky obohatí účast na této aktivitě? Tento projekt je zaměřen na historii, zeměpis, umění, počítačovou vědu, mateřský jazyk, angličtinu a občanskou výchovu. Zredukujeme kulturní mezery a studenti budou používat nové metody k pomoci a výuce svých vrstevníků. Učitelé a studenti se naučí jak jinak než prostřednictvím povinného vzdělávání reprezentovat svou školu. 

Studenti i učitelé zdokonalí své jazykové dovednosti, setkají se s novými metodami výuky, budou sdílet vhodnou praxi, stanou se dobrým zdrojem nového kulturního života ve své obci a sociálním životě. Výsledky projektu budou používat v dalších letech, takže tento projekt zůstane stále živý. Bude volně přístupný pro další školy. Z tohoto důvodu bude naše závěrečná práce – kniha umění – napsaná ve čtyřech jazycích – polský, český, portugalský a anglický. V závěru projektu si můžeme říci, že se studenti setkali s novými přáteli, poznali život rodin v cizích zemích, učitelé sdílejí nové přístupy k vyučování a vysvětlení různých věcí a navíc? Žijeme v různých zemích, ale naše problémy jsou stejné. Ředitelé budou moci sdílet nápady o novém managementu užívání programů ve školách. Partnerství poskytuje širší zkušenosti s anglickým jazykem, napomáhá integraci studentů z jiných zemí a buduje pozitivní vtahy mezi učiteli, studenty, rodinami z různých zemí/kultur. Díky tomuto projektu budou mít studenti lepší postoj k umění, historii k jako neoddělitelné součásti života, což rozšíří jejich intelekt. Pokud budou takto studenti přemýšlet, uchovají své zažité vědomosti a bohatství a předají ho dalším generacím. 

 

Časový plán 

Září 2018 - krátké setkání zaměstnanců - přípravná fáze 

Setkání zaměstnanců v ČR 

Kontrola časového plánu, počtu účastníků, koordinátoři prezentují své školy, region prostřednictvím powerpointu tak, aby mohlo být zhotoveno Logo projektu zahrnující zaprvé školní soutěže a poté i ty meziškolní, toto vše bude vyvěšeno na našich webových stránkách, e-twinning místnosti, přičemž oba tyto prostředky budou stále aktualizované prostřednictvím doplňování nových splněných úkolů a promluvami mezi rodiči. 

Říjen 2018   

Studenti začínají pracovat na projektu – scházejí se pravidelně, učitelé vysvětlí první cíle práce – naučit se o malířích a technice kreslení s využitím Skypu ve třídě, využití metody vyučování s vrstevníky, metody zrychlení, porovnání, budou zkoušet najít podobnosti a rozdíly ve stejných předmětech s využitím jednoduchých CLIL metod, využití anglického jazyka k vysvětlení pravidel, faktů. Jaká metoda bude použita, se stane vždy předmětem dialogu na setkání učitelů. Ve školách jsou velmi šikovní učitelé, kteří využívají konvenční metody k lepšímu pochopení obsahu. 

Listopad 2018 

Návštěvy galerií zahrnující krátké lekce pro děti o druzích kreseb (maleb), slavných malířích, množící se kresby o prvním tématu – architektura města, návštěvy důležitých budov v našem okolí, nacházení starých fotek, příprava faktů o historických událostech z kreseb, každá škola si zvolí dvě kresby s tématem městské architektury. 

Všechny školy budou hledat fakta a vyučovat je v průběhu běžného vyučování a trochu hlouběji v průběhu a setkání studentů Erasmu, studenti uloží výsledky na webové stránky a naši komunikaci mezi školami, zda vše běží dle plánu taktéž, studenti budou v kontaktu prostřednictvím Skypu ve třídě, školy zašlou výsledky koordinátorovi, do polské školy, která je zodpovědná za funkčnost webových stránek, studenti musí připravit powerpoint prezentaci o své práci, a když škola navštíví galerii, uloží tuto aktivitu na vlastní webové stránky a zašlou krátký článek koordinátorovi. 

Studenti Erasmu se setkávají pravidelně, dotazují se na fotky mezi kresbami, píšou články do novin, částečné výsledky ukládají na webové stránky, výstavy ve školách, školení pro rodiče, psaní článků, setkání s místními malíři, příprava druhého tématu čímž je krajina, tím je myšleno, nalézt kresby, focení dnešní podoby krajiny, nalézaní historického pozadí vzniku kreseb, tvorba prezentace a zaslání koordinátorovi. 

Únor 2019 

Výměna těchto témat prostřednictvím Skypu, příprava studentů na návštěvu země (prezentace, tvorba vlastního slovníku), učitelé připraví výuku tohoto předmětu na vlastní škole, krátká prezentace školních strategií na jednotlivých školách, kvůli těmto výsledkům bude připravena speciální hodina a výsledky z ní budou rovněž zaslány do polské školy k uložení na webové stránky a zaslány koordinátorovi. 

Květen 2019 – krátkodobá výměna skupin studentů 

  •  návštěva Polska – setkání studentů, učitelů, úředních činitelů 

Červen 2019  

Výstavy ve školách, lekce pro rodiče, psaní článků, setkání s místními malíři, zhodnocení prvního roku, uložení částečných výsledků na webovou stránku a na flashdisk, koordinátor připraví výroční zprávu. Každá škola zašle vlastní výsledky, budeme kontrolovat naše výsledky, rozpočet, přípravy pro další setkání zaměstnanců v Portugalsku – krátká zpráva o programu, přístupu učitelů a studentů vprogramu. 

 Září 2019 – krátkodobé setkání zaměstnanců škol  -  přípravná akce 

vyučování studentů o umění historii vlastní země 

Setkání zaměstnanců za účelem tvorby přípravy na druhý rok projektu, kontrola časového plánu, příprava učitelů na další cíl, rozhovor o vzdělávacích strategiích pro děti se speciálními potřebami, učitelé připraví pro studenty vyučování o hlavních historických událostech, připraví pracovní listy, ty budou použity ve třídách a zkontrolují, co studenti vědí, a zda se po daných lekcích jejich povědomí zlepšilo, učitel informuje o obtížích nebo problémech z prvního roku projektu 

Práce na třetím tématu projektu - na dopravě – hledání starých kreseb, focení, hledání historického pozadí vzniku těchto kreseb, příprava studentů na vycestování do zahraničí, tvorba prezentace o vlastní práci, učitelé připraví prezentaci o historii a pracovní listy k tomu – určeny ke kontrole porozumění studentů tomuto tématu, učitelé z hostitelské země připraví a zasílají program s předstihem (měl by obsahovat návštěvy galerií, muzeí a připravit hodiny kreslení pro studenty) .

Listopad 2019 

Práce na dalším tématu – zaměstnání, hledání starých kreseb, focení, hledání historického pozadí pro vznik starých kreseb, tvorba presentace na toto téma, zaslání koordinátorovi, komunikace prostřednictvím skypu ve třídě, návštěva galerií, příprava tvorby dotazníku ke komunikaci s prarodiči a komunikace se školami prostřednictvím mailů. Každá škola informuje svou vlastní školu o dotazníku pro prarodiče, smyslem je zjistit, jak žili naši prarodiče, dnes je tento začleňující dialog velmi důležitý pro lepší porozumění našim prarodičům a jeho historické pozadí. 

Učitelé zařadí toto téma do konkrétních předmětů vyučovaných v běžném vzdělávání, také o tomto tématu budou hovořit v občanské nauce. Tato část projektu zajišťuje, že téměř každý žák a student se s projektem setká. 

Prosinec 2019 

Zde bude provedeno dotazníkové šetření prarodičů, tato aktivita potrvá 2 měsíce a zúčastní se jí děti z celé školy – dotazník bude sestaven v mateřském jazyce a jeho hodnocení proběhne v hodinách matematiky s použitím statistiky. Poté studenti přeloží výsledky do angličtiny a najdou rozdíly v oblékání, zaměstnání, dnešní škole najdou nejstaršího příbuzného ve škole a pozvou ho nebo jí do školy, výsledky budou zapsány v angličtině a budou poslány koordinátorovi do konce ledna. Také se pokusí najít nejzajímavější historické události v průběhu života jejich prarodičů. Tato aktivita slouží jako pozvání pro rodiče do projektu a k ukázce výsledků. Proběhne schůzka s rodiči a prarodiči ve školách, kdy žáci budou mluvit o své práci. 

Únor 2020 

Práce na kresbách rodinného portrétu, tvorba portrétu dnešní rodiny, v prvním a druhém stupni během hodiny výtvarné výchovy žáci vytvoří portrét vlastní rodiny, tyto práce budou prezentovány na školní výstavě. Studenti budou komunikovat přes Skype ve třídě. Také najdou historické události. Připraví výstavu ve škole, kam pozvou rodiče a připraví se na závěr projektu. Učitelé zašlou výsledky práce do konce února a výsledky uloží na webové stránky. Školy by mohly udělat menší soutěž o rodinný portrét, kdy děti mohou hodnotit tyto práce samy. Tato část projektu je atraktivní pro rodiče – mohou se vidět očima svých dětí, schopnostmi a stanovisky. 

Květen 2020  

Práce na posledním tématu- oblečení, hledání starých kreseb, focení, učení se historickému pozadí doby, skládání částí najitého do celku, tvorba prezentace, komunikace přes Skype ve třídě, příprava na tvorbu závěrečné výstavy ve škole. Škola tuto práci zašle do konce dubna, koordinátor připraví konečný dokument a zašle jej všem školám ke kontrole faktů. Školy připraví vlastní studenty k závěrečnému setkání, takže proběhne prezentace téměř celého projektu. Studenti podporováni svým učitelem a komunikací s ním předvedou vlastní prezentaci, diskusi, respekt a zdvořilost. 

Červen 2020 krátkodobá výměna skupin studentů 

Konečná výstava, prezentace naší práce 


Následuje

Shrnutí projektu 

Důvodem ke tvorbě našeho projektu je snaha poukázat na rozdíly v historických událostech v neustále se měnící historii Evropy. Projekt je založen na kresbách z minulosti a nynějších fotografiích, kdy děti nalézají staré kresby z naší vlasti v místních či národních galeriích a zkouší nalézt původní místa vzniku kreseb, co a kdo je na nich vyobrazen a změny v rázu krajiny prostřednictvím kreseb přírody, měst, oblečení, druhů dopravy, zaměstnání a rodinných portrétů. 

V druhé fázi děti porovnávají staré časy se současností. Prostřednictvím historických událostí bychom se rádi zabývali nejen změnami v našem okolí. Tato událost je spojena s rokem tvorby- vzniku starých kreseb. Rádi bychom tak podpořili lepší porozumění změnám v historii kolem nás. 

Naším cílem je podporovat kompletní začlenění dětí se speciálními potřebami a dětí nadaných do mikrosociálního prostředí, které škola představuje. 

Druhým hlavním bodem je snaha nalézt nejstarší možné příbuzné. Těm pak žáci pokládají stejné otázky z dětství a své výsledky porovnávají se žáky všech zúčastněných škol. Po celou dobu práce na projektu spolu všichni učitelé, žáci a studenti komunikují a zlepšují si tak své jazykové dovednosti. Výsledkem naší práce bude umělecky pojatá historická kniha plná našich kreseb, fotek, historických událostí a příbuzných. 

Během programu bychom také rádi připravili lekce kreslení, fotografování a návštěvy výstav v našem i jiných městech. A co víc? Budeme se ptát, zda bychom tyto změny mohli ovlivnit, zda byly tyto změny kladné či záporné, proč je důležité nepřerušovat rodinné kořeny a co se můžeme naučit od dřívějších generací. Tři školy ze třech rozdílných zemí se spojí prostřednictvím nejen umění, ale především tématem mezinárodního evropského dialogu. K tomu účelu bude zřízena webová stránka, kde bude každý pokrok našeho projektu zaznamenán. Všechny zúčastněné školy se o daný projekt velmi zajímají a jsou nadšeny společnou prací na něm. My věříme, že v závěru projektu tato spolupráce přinese našim dětem i nová přátelství. 

Být a žít v Evropě, znamená žít a být společně. Pracovat společně a společně hledat kladné a záporné věci, které se staly s poukázáním na to, zda byly dobré či špatné. Dalším přínosem může být, že přátelství mezi našimi žáky, učiteli a rozhovor mezi dětmi a prarodiči se zlepší a stane se bližším než dříve. Dnes totiž víme, že vyučování a učení se, není pouze záležitostí školy, ale i vnějšího prostředí, prostředí mimo stěny škol, a to je pro všechny účastníky projektu velkou motivací. 

Program se realizuje za podpory Evropské Unie.

 

Dvůr Králové nad Labem Královehradecký kraj logo_msmt logo_mas Kralovedvorsko