Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí

Aktivity školy

Celoroční aktivity 2018 - 2019

Zajímavá matematika pro nadané žáky s podpůrným opatřením 1., 2. stupně

Realizace na I. a II. stupni (celkem 4 podpoření žáci, dále tuto hodinu navštěvují žáci, kteří mají zájem o matematiku a líbí se jim logické hry) - Mgr. Zdeněk Balek, Ing. Jiří Kotmel, Mgr. Radka Mazáková

Na 1. stupni v průběhu výuky - Mgr. Zdeněk Balek, Ing. Jiří Kotmel)
Do této skupiny jsou zařazeni žáci i aktivní, které baví matematika. Je tu skupina žáků z 1. – 5. třídy.
Tato aktivita bude probíhat i příští školní rok.
 

Pedagogická intervence zaměřená na český jazyk

Realizace na II. stupni (1 podpořená žákyně)

Dobrovolné aktivity

Klub deskových her

Mgr. R. Mazáková, Mgr. G. Sacherová, Mgr. Z. Balek, Ing. J. Kotmel
pro žáky 1. - 6. třída

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím

Cathrin Dušek
dvě skupiny: 1. - 3. třída, 4. - 6. třída


Konverzace v anglickém jazyce

Ing. Alena Čiháková
Jedna skupina pro žáky 7. tříd


Mezinárodní program Erasmus+

Zapojené školy – Polsko, Portugalsko, naše škola
komunikační jazyk: anglický jazyk
zaměření: výtvarné, historické, jazykové

 

Přehled měsíční činnosti

Září

Kontrola platnosti Doporučení, stanovení hodin, které jsou určeny žákům na základě Doporučení
Zařazení školy do programu Centrum pro talentovanou mládež

Říjen

Logická olympiáda - školní kolo
Přírodovědný klokan
Ekomládě Hořice (získání 1. místa žáků sedmých tříd)

Listopad

Krajské kolo Logické olympiády – účast 3 žáků
Školní kolo matematické olympiády

Prosinec

Školní kolo matematické olympiády
Školní kolo olympiády v českém jazyce
Zařazení školy do Doef

Leden

Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z5
Okresní kolo olympiády v českém jazyce (jedna žákyně 8. ročníku)
Školní kolo zeměpisné olympiády

Únor

Okresní kolo soutěže v anglické konverzaci
Okresní kolo v zeměpisné olympiádě
Soutěž Agyslingua
Návštěva technického muzea v Praze s žáky z Klubu deskových her
Matematická soutěž Pangea

Březen

Matematický klokan (2. - 9. třída)
Konference Mensa Praha (učitelé 1. a 2. stupně)

Duben

Školní kolo Pythagoriády (5. - 8. třída)
Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z6, Z7, Z8
Červen

Červen

Návštěva s kroužkem logických her v Hradci Králové na Univerzitě Hradec Králové v rámci programu Hrajme si s hlavou a exkurze do elektrárny Hučák (1. a 2. stupeň)

Program profesního rozvoje učitelů pro práci s nadanými žáky

Průběžné vzdělávání učitelů v kurzech, které mají vztah k výuce nadaných žáků
Oblast: matematika, český jazyk, vzdělávání žáků z bilingvních rodin

Pravidelné vzájemné konzultace učitelů o podpoře aktivních žáků – využití mezipředmětových vztahů

Vzájemná konzultace mezi školami o podpoře nadaných žáků – spolupráce s PPP v Trunově

Zapojení školy do minitýmu Krajského akčního plánu v oblasti podpory rozvoje nadaných, mimořádně nadaných a aktivních žáků v mateřských, základních a středních školách (ing. Alena Čiháková)

Dvůr Králové nad Labem Královehradecký kraj Evropský sociální fond v ČR | Investice do rozvoje vzdělávání NAEP Kralovedvorsko