Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí

Týden prevence (13. - 17. 5. 2024)

Veronika Čiháková
 
Minulý týden byl pro celou naši školu v režimu preventivních akcí a programů.  Ty se odehrávaly buď ve škole nebo žáci navštěvovali různá místa a instituce v našem městě.
Na prvním stupni se v každé třídě každý den uskutečnil jeden či více preventivních programů. Spolupracovali jsme s Městskou policií ve Dvoře Králové. Navštívili jsme stanici MP, prohlédli si vybavení služebních aut. Potom jsme společně pod vedením městských strážníků procházeli město, učili si správně přecházet vozovku či poznávat dopravní značky. Velkou pozornost policisté věnovali místům a přechodům v okolí naší školy, kudy každý den naší školáci procházejí. Policisté přišli i do našich tříd, kdy žáky učili, jak např. poskytnout první pomoc či chránit sám sebe v rizikových životních situacích.
Preventivní program zaměřený na zvládnutí krizových situací, a to převážně s hasičským zaměřením, si pro nás připravila naše kolegyně Gábina Formanová. Nejenže je od dětství dobrovolnou hasičkou, ale je i také zkušenou asistentkou, která dokázala svým programem děti upoutat, předat spoustu užitečných rad, informací a zajímavostí. Celý program vycházel z událostí, které se v našem regionu staly, děti o nich možná i slyšely a zároveň jednotlivá místa poznávaly.
Lektoři z DDM Jednička ve Dvoře Králové naše školáky procvičili jak teoreticky, tak i prakticky, aby byli jistými a bezpečnými cyklisty.
Druhý stupeň se do preventivního týdne zapojil vlastní aktivitou několika sedmáků. Ti natočili film Děti online a boj proti kyberšikaně. Autoři filmu interaktivní formou vedli setkání se svými spolužáky, kdy jim představili příběh s otevřeným koncem. Potom společně popisovali a diskutovali o rizikových místech příběhu a jeho možném pokračování s pravděpodobnými následky. V závěrečné části společně vytvořili scénář, jak v boji proti kyberšikaně postupovat.
Ze Střední zdravotnické školy v Trutnově k nám přijelo 7 studentů druhého ročníku. Na jednotlivých stanovištích ukazovali našim žákům, jak mají postupovat např. při resuscitaci, zafixování končetin či zastavit krvácení z nosu. Velice milou a srozumitelnou formou své zkušenosti předávali dál. Jejich setkání někdy končila spontánním rozhovorem, proč je fajn být zdravotníkem a studovat na zdravotnické škole.
Malý výzkum mezi žáky 2. stupně realizovaly studentky 4. ročníku SPOŠ ve Dvoře Králové. Jeden den zadaly žákům dotazník, ve kterém mapovaly, kolik např. času žáci tráví na internetu, jaké používají sociální sítě apod. Druhý den jim přinesly výsledky a o jejich životě na sociálních sítích si společně povídali. Jak se chránit, kam nevstupovat, kde nekomunikovat a jak třeba jít dělat něco jiného, než být na mobilu, byly hlavní myšlenky jejich setkání.
6. a 7. třídách proběhl preventivní program s MP Trutnov ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Trutnov s názvem "Alkohol a my". I toto téma žáky zaujalo.
 FOTO
 
 
 

Dvůr Králové nad Labem Královehradecký kraj logo_msmt logo_mas Kralovedvorsko