Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí

Projektový týden na 1. stupni

Děti již zasedly do lavic, ale učení je v prvním týdnu ještě nečekalo. Pravidelně zařazujeme do úvodních školních dnů projektový týden. Každá třída si vybere téma, které celý týden zpracovává a vyhodnocuje. Prvňáci se vzájemně poznávali, seznamovali se se školou a začali pomalu se svými třídními učitelkami nahlížet do tajů říše hlásek, slabik a slov. Čeká je těžká cesta, ale na jejím konci bude zasloužená odměna. Druhá třída měla za úkol zamyslet se nad tématem ,,Sport a já". Žáci pojmenovávali různé sporty, pantomimou je ztvárňovali, při procházce městem navštívili městská sportoviště (sokolovnu, hernu stolního tenisu, atletický stadion) a zúčastnili se Běhu Naděje. Třetí třídu provázelo téma ,,Cesta kolem světa". Hravou formou se malí cestovatelé seznámili s jednotlivými světadíly, památkami, typickými živočichy a rostlinami. Celou práci jim usnadňovala četba z knihy ,,Martin na cestě kolem světa", díky níž se alespoň myšlenkami přenesli  na druhou stranu zeměkoule.  Třídy 4.A a 4.B  chtěly lépe poznat ,,Svět kolem nás". Náplň měly rozmanitou a pestrou. Při návštěvě letecké záchranné služby si všímaly  lidí kolem sebe a pomoci v krizových situacích. Do okolního světa patří i zdejší ZOO, proto nesměla v plánu obou tříd chybět. Nakonec  vznikly z těchto návštěv i pěkné obrázky. V 5.A si povídali o přírodě. Zopakovali si ekosystémy, tedy prošli se lesem, loukou i kolem pole nebo rybníka. V Lázních pod Zvičinou zdolali  naučnou lesní stezku a v prostorách městské radnice navštívili výstavu hub. V 5.B se rozhodli se svým tématem vyrazit trochu dál. Putovali ,,Světem a Evropou". Povídali si o naší republice, ale i o sousedních státech. Děti vzpomínaly, kde byly v zahraničí na dovolené. Při návštěvě ZOO si přiblížily Afriku, při Běhu Naděje zase Terryho Foxe a  Ameriku.
 Všechno přispělo k novému poznání a informacím, které žáci ještě neznali a třeba je během výuky někdy využijí.
                                                                           tř. učitelky 1. stupně

Dvůr Králové nad Labem Královehradecký kraj Evropský sociální fond v ČR | Investice do rozvoje vzdělávání NAEP Kralovedvorsko