Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí

Začít spolu, být spolu

Autorka: Mgr. Veronika Čiháková
Naše škola je místem, kde se žije.  Neopomenutelným základem pro zdravý školní život považuji zdravé klima ve třídě, respektující vztahy, bezpečný prostor. S tím úzce souvisejí další dovednosti, které tu děti učíme, a to jsou spolupráce, samostatnost, tolerance, respekt, konstruktivní řešení problému apod. Připravit děti do samostatného života, mít zdravé a pevné sebevědomí, mít rád sebe i druhé – to považuji za hlavní cíl svého působení na této základní škole
Ráno začínáme setkáním v kruhu. Mapujeme si naše nálady, prožité události a také se postupně noříme do tématu dne. V hodinách pracujeme samostatně, ve dvojicích či malých skupinách. Vlastní práci reflektujeme, hledáme řešení a možné další postupy.
Spousta cílů naší práce vychází ze samotných nápadů dětí. Ty si svoji práci organizují, hlídají čas, možnosti, průběh, hladinu mluveného slova apod. Já, učitel většinou zůstávám v roli pozorovatele či průvodce.
Realizujeme několik třídních projektů. Ve velké oblibě jsou opakovací hodiny (projekt Žák-učitel). Děti tvoří pro své spolužáky spoustu pracovních listů, vymýšlejí různé hry na procvičení probraného učiva, vytvářejí pomůcky apod.
Minulý měsíc vznikla i výstava pod názvem „Když děti fotí“. Na jeden den dostane žák fotoaparát a fotí vše, co se ve třídě děje a co mu připadá zajímavé. Potom vybere několik fotografií, za kterými si stojí. Součástí výstavy jsou i texty, kdy každý fotograf napíše pár vět, proč fotí a co mu samotné fotografování přináší.
A tak bych mohla pokračovat dál, nápady a nadšení dětí jsou nekonečné a nevyčerpatelné, stejně tak jako divadelní představení Koloběh vody, které nacvičujeme.
Díky dětem třetí třídy je pro mě velkým životním zážitkem být právě jejich učitelkou na této škole.

Dvůr Králové nad Labem Královehradecký kraj Evropský sociální fond v ČR | Investice do rozvoje vzdělávání NAEP Kralovedvorsko