Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí

Soutěž Mladých zdravotníků

Autor: Mgr. Leona Vágnerová
Ve středu dne 10. května 2017 se konala v Trutnově soutěž Mladých zdravotníků ČČK. V letošním roce se této soutěže zúčastnili z naší školy mladší žáci. Soutěžila pětičlenná družstva v poskytování první pomoci. Celé klání probíhalo v městském parku u Lesnické akademie v Trutnově. Hned ráno za mrazivého počasí startovala družstva na vymezené trase. Na jednotlivých stanovištích v terénu žáci plnili úkoly, které byly bodovány do soutěžní karty hlídky. Ke splnění úkolů byl stanoven čas – 8 minut + 2 minuty na přesun mezi stanovišti. Úkoly na trase nebyly mnohdy jednoduché. Teoreticky mají děti znalosti velké, avšak praktické plnění zdravotnických úkolů bylo pro hlídky nelehké. V několika zdravotnických disciplínách si děti vyzkoušely ošetřovat více zranění najednou – zlomenina horní končetiny a žilní krvácení, bezvědomí, úraz hlavy, popáleniny. Hodnotila se nejen správně poskytnutá první pomoc, ale i vzájemná spolupráce a souhra mezi jednotlivými členy družstva. Nezbytně nutný byl také transport raněného a správná obvazová technika. K bodovaným úkolům také patřily znalosti dopravní výchovy ve spolupráci s Policií ČR, dále pak poznávání léčivých bylin a znalosti historie ČČK. Pro mladé záchranáře byly tyto zajímavé soutěžní úkoly velkou zkušeností. Přejeme jim, aby své znalosti a dovednosti dokázali použít i v případě nutnosti.

Dvůr Králové nad Labem Královehradecký kraj Evropský sociální fond v ČR | Investice do rozvoje vzdělávání NAEP Kralovedvorsko