Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí

INFORMACE K ZÁPISU

DO ZŠ STRŽ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zápis se uskuteční se v termínu od 1. dubna 2021 do 15. dubna 2021 a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Formulář žádosti o přijetí a žádosti o odklad povinné školní docházky je k dispozici:
  • na webové stránce školy - https://www.zsstrz.cz.cz/
  • v tištěné podobě u hlavního vchodu do školy v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod., kde lze i žádost vyplnit a vhodit do schránky.

Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce  (Žádost o přijetí ke stažení zde.)

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:
  • do datové schránky školy – ID DS p9bdy2g,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) zsstrz@zsstrz.cz,
  • poštou – ZŠ Strž, E. Krásnohorské 2019, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
  • vhozením obálky s žádostí do schránky u hlavního vchodu školy.
Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů od ukončení zápisu, tj. do 15. května 2021. Žáci nebudou uvedeni jmenovitě, ale pod registračním číslem.
Přidělené registrační číslo tvoří první dvě písmena příjmení, první dvě písmena křestního jména a číslo tvořené dnem a měsícem narození dítěte, např.: Josef Novák 12. 5. 2014 = NOJO1205.
 
Údaje uvedené v žádosti ověří škola z rodného listu dítěte a průkazu totožnosti zákonného zástupce při informační schůzce před nástupem do školy. Termín schůzky bude určen dle aktuální situace.
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 
Podání žádosti o odklad povinné školní docházky (Žádost o odklad ke stažení zde.)

V případě zvažovaného odkladu vyplní žadatel spolu s žádostí o přijetí i žádost o odklad a doručí škole obě žádosti společně.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (1. – 30. 4. 2021), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.
 
Kontakt na školské poradenské zařízení
Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje
Pracoviště TRUTNOV, Horská 5, 541 01 Trutnov
(pouze pedagogicko-psychologická poradna)
Telefon: 499 813 080, 605 448 327
E–mail: info@ppptrutnov.cz   
 
Speciální pedagogické centrum
Na Struze 8
Trutnov
Telefon: 731 582 421
E-mail: spc.tu@centrum.cz
 

Dvůr Králové nad Labem Královehradecký kraj Evropský sociální fond v ČR | Investice do rozvoje vzdělávání NAEP Kralovedvorsko